ENG

LSMU Atvirosios prieigos mandatas

LSMU eDoc – atvirosios prieigos talpykla, į kurią keliami recenzuoti ar nerecenzuoti mokslo darbai ir užtikrinama jų prieiga ir matomumas pasaulyje. Didžioji jų dalis vartotojui - mokslininkui, tyrėjui, studentui ar bet kuriam kitam visuomenės nariui - nuo pat įkėlimo pradžios prieinama nemokamai, o tai reiškia prieigos barjerų prie mokslinių publikacijų panaikinimą ir išankstinį autorių leidimą naudotis jų darbais ( P. Suber, 2012).

Atvirosios prieigos suteikimas per talpyklas bei archyvus vadinamas žaliuoju atvirosios prieigos modeliu. Mokslinis straipsnis, jei jis publikuojamas ne atvirosios prieigos žurnale, gali būti įkeltas į atvirosios prieigos talpyklą iškart po publikacijos paskelbimo arba praėjus nustatytam draudimo (angl.period of embargo) periodui. Autoriai turi turėti leidėjų sutikimą įkelti į talpyklą jau publikuotą straipsnį, todėl turėtų pasitikrinti SHERPA/RoMEO svetainėje informaciją apie leidėjų nuostatas dėl autorių straipsnių kaupimo institucinėse talpyklose. Autorius gali pasiruošti autorinių teisių priedą, išsaugantį autoriaus neišimtines teises kurti išvestinius kūrinius iš savo straipsnio, atgaminti, platinti ir viešinti savo straipsnį mokymo tikslu, konferencijų prezentacijose, paskaitose, kituose moksliniuose darbuose ar profesinėje veikloje, ir pridėti jį prie licencinės sutarties su leidėju.

SHERPA/RoMEO - leidėjų autorių teisių politika ir leidėjų nuostatos dėl autorių straipsnių archyvavimo institucinėse talpyklose.
Scholar's Copyright Addendum Engine - mokslininko autorinių teisių priedo paruošimas pdf formatu.
Atviroji prieiga - plačiau apie atvirają prieigą, atvirosios prieigos nuostatus, atvirosios prieigos modelius.

Mokslinių publikacijų registracija ir e.dokumentų kėlimas į LSMU eDoc

Mokslinių straipsnių, knygų, pranešimų, kt.leidinių e.dokumentų registracija. Informacija autoriams:
Publikacijų duomenų bazė (ataskaitoms)
Elektroninė LSMU publikacijų ir e.dokumentų registravimo forma
E.dokumentų pateikimo įkėlimui į LSMU eDoc instrukcija

E.tezių ir disertacijų talpinimas į ETD/LSMU eDoc

LSMU ETD magistro darbų, daktaro disertacijų ir monografijos santraukų paruoštų elektroninių dokumentų įkėlimą į Lietuvos mokslo ir studijų elektroninių dokumentų informacinės sistemos talpyklas bei naudojimo tvarką reglamentuoja LSMU magistro darbų, daktaro disertacijų arba monografijos santraukų elektroninių dokumentų parengimo, pateikimo įkelti ir įkėlimo į Lietuvos mokslo ir studijų elektroninių dokumentų informacinės sistemos talpyklas bei naudojimo tvarkos nuostatai.

Visų LSMU magistro darbų, daktaro disertacijų ir jų santraukų e. dokumentai keliami į Lietuvos ETD informacinę sistemą.
Informacija autoriams:
Doktorantams ir magistrantams
LSMU ETD el. dokumento įkėlimo į ETD IS instrukcija

Nuorodos