ENG

LSMU eDoc (mokslo darbų e.dokumentų institucinė talpykla) - tai paslaugų ir priemonių visuma, skirta universiteto bendruomenės narių intelektualinės veiklos rezultatų e.dokumentų kaupimui, valdymui, ilgalaikiam saugojimui ir sklaidai. Jos įkūrimo tikslas yra bendrai kaupti ir saugoti Universiteto bendruomenės narių sukurtą mokslinę produkciją, sudaryti atviros prieigos sąlygas prie viso teksto dokumentų ne tik bendruomenės nariams, bet ir visai visuomenei, taip padidinant universiteto mokslininkų darbų matomumą, skaitomumą ir citavimą.

LSMU institucinėje talpykloje gali būti kaupiami, saugomi ir pateikiami skaitytojams LSMU autorių mokslo darbų e.dokumentai:

  • monografijos, vadovėliai, mokomosios knygos ir kiti mokslo ar studijų leidiniai
  • daktaro disertacijos ir jų santraukos, magistro darbai, studijų baigiamieji darbai
  • atskiri moksliniai ir mokslo populiarinimo straipsniai, jų preprintai ar postprintai
  • mokslinių konferencijų, seminarų ar kitų mokslo ir studijų renginių pranešimai
  • mokslinių tyrimų, projektų ataskaitos
  • kita e.formatu parengta mokslinių tyrimų medžiaga (garso ir/ar vaizdo pateiktys)
  • kt.